Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

1.09.2020r. rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2020r. Święto KEN - dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły)

29.10.2020r. zebranie informacyjne (terminy zebrań mogą ulec zmianie w zależności od wytycznych dot. epidemii)

11.11.2020r. Święto Odzyskania Niepodległości - dzień wolny (środa)

12, 13.11.2020 (czwartek, piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

17.12.2020r. zebranie z Rodzicami

23.12.2020r. - 01.01.2021r. Zimowa przerwa świąteczna

6.01.2021r. Święto Trzech Króli - dzień wolny (środa)

15.01.2021r. przewidywane oceny z przedmiotów

28.01.2021r. wystawienie ocen ostatecznych

29.01.2021r. zakończenie pierwszego okresu

15.02.2021r.- 28.02.2021r. ferie zimowe 

1.04 - 6.04.2021r. wiosenna przerwa świąteczna                                                                     

1.05.2021r. Święto Pracy – dzień wolny (sobota)

2.05.2021r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (niedziela)

3.05.2021r. Święto Konstytucji 3 Maja (poniedziałek) - dzień wolny

25, 26, 27.05.2021r. Egzamin ósmoklasisty.  Dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej     

28.05.2021r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły)(piątek)

3.06.2021r. Boże Ciało – dzień wolny (czwartek)

4.06.2021r. (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych (szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice zdecydują na ich wysłanie do szkoły) zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

25.06.2021r. zakończenie roku szkolnego