Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Zebrania

Planowane zebrania z Rodzicami w I semestrze roku szkolnym 2020/2021


10 września 2020r. - dyżury dla Rodziców (17:00 - 18:00)

28 września 2020r. -  zebranie dla Rodziców uczniów klasy VIII - informacja o egzaminie ósmoklasisty

 

29 października 2020r. - zebranie informacyjne   /zebranie odwołane w związku z sytuacją epidemiczną/

17 grudnia 2020r. - podanie zagrożeń

4 lutego 2021r. - podsumowanie I semestru