Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

ROZKŁAD ZAJĘĆ od 12 IV 2021 - aktualizacja dn. 9 IV 2021

Zajęcia on-line zakończyły się 14 V 2021