Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Wychowawcy


Klasa I - mgr Dorota Szlagan-Fijał

Klasa II - mgr Ewa Juścik

Klasa III - mgr Teresa Mazur

Klasa IV - mgr Joanna Lewińska

Klasa V -  mgr Małgorzata Kamzik

Klasa VI - mgr Anna Szczepanik

Klasa VII a - mgr Ewa Trójniak-Szponder

Klasa VII b - mgr Barbara Maziarz

Klasa VIII - mgr Aneta Górak