Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Krakowie

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Szkoła

Przedszkole
Samorządowe nr 17
w Krakowie

Przedszkole

Szkoła Podstawowa nr 16
im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Koła zainteresowań 2019/2020

 

PONIEDZIAŁEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
5 11:55 - 12:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 3 p. D. Szlagan-Fijał 28
6 12:55 - 13:40 Zajęcia kształtujące kreatywność  1 p. D. Szlagan-Fijał 28
7 13:45 - 14:30 Slalom - zajęcia sportowe (Klub narciarski)  1 Instruktor narciarstwa Centrum Młodzieży z ul. Krupniczej s.gim.
8 14:40 - 15.25 Slalom - zajęcia sportowe (Klub narciarski)  2, 3 Instruktor narciarstwa Centrum Młodzieży z ul. Krupniczej s.gim.
7 13:55 - 14:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 8 p. A. Górak 23
7-8 14:10 - 15:30 "Patchwork talentów" - kółko teatralne 3-6 p. Ł. Milczanowska 18
8 14:45 - 15.30 Kółko informatyczne 7, 8 p. A. Górak 16
8 14:45 - 15:30 Konsultacje z biologii i chemii 5 - 8 p. A. Szczepanik 20

WTOREK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
0 7:40 - 8:23 SKS   p. E. Wilk s.gim
6 12:55 - 13:40 Zajęcia artystyczne 3 p. J. Sitnik  14
6 12:55 - 13:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 5 p. E. Trójniak-Szponder  16
7 13:55 - 14:40 Kółko języka rosyjskiego 4 p. E. Juścik  22
7 14:00 - 15:00 Warsztaty Teatralne 1, 2 p. M. Chodzińska (Centrum Młodzieży, ul. Krupnicza)  18

ŚRODA

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
6 12:55 - 13:40 Zajęcia kształtujące kreatywność 2, 3 p. D. Szlagan-Fijał  28
6 12:55 - 13:40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 8 p. J. Lewińska  23
6 12:55 - 13.40 Kółko języka rosyjskiego 4 p. E. Juścik  22
7 13:55 - 14.40 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego 8 p. D. Łach  25
7 13:55 - 14.40 Kółko matematyczne 7, 8 p. A. Górak  23
7 13:55 - 14.40 Zajęcia plastyczne 4 - 7 p. J. Sitnik  14
7 13:55 - 14.30 Chór 2 - 6 p. M. Walas  
8 14:45 - 15:30 Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 6 p. E. Trójniak-Szponder  16
7-8 14:45 - 16:15 Judo   Instruktor Centrum Młodzieży z ul Krupniczej  s.gim.

CZWARTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala
6 12:55 - 13:40 Kółko języka rosyjskiego 4 p. E. Juścik  22
8 14:00 - 15:00 "Spotkania ze sztuką"   p. B. Sarapata  11
9-10 15:30- 17:00 Slalom - zajęcia sportowe (Klub narciarski) 4 -7 Instruktor narciarstwa Centrum Młodzieży z ul. Krupniczej s.gim.

PIĄTEK

Lekcja Czas trwania Temat zajęć Klasy Prowadzący Sala